Producten en diensten

Snijvlak ruimte en economie

AldusWillem levert kennis op het snijvlak van ruimte en economie. Kennis die onmisbaar is voor een goede besluitvorming en effectieve oplossingen in uw regio. Wilt u de kansen voor een bepaalde sector in uw regio in kaart hebben? Wilt u weten wat de toekomstverwachtingen zijn van een nog te ontwikkelen winkelgebied of bedrijventerrein? Of wilt u een meer algemene economische visie op uw regio?

AldusWillem levert de gevraagde regionale kennis en organiseert samen met direct betrokkenen oplossingen die concreet toepasbaar zijn en draagvlak hebben voor de uitvoering. Daarbij is ‘regio’ een rekbaar begrip. Het kan een wijk zijn, een hele provincie en alles daar tussenin.

Maatwerk in de gewenste vorm

AldusWillem levert de oplossing die bij u past. Inhoudelijk en toegesneden op de doelgroep en de gewenste communicatievorm. Dat kan een goed onderbouwde en uitgebreide studie zijn, maar ook inbreng voor een goede discussie of een brochure.

AldusWillem levert maatwerk

Cijfers op een rijtje zetten, kan iedereen. AldusWillem beperkt zich niet tot de gebaande paden. Integendeel, maatwerk is ons op het lijf geschreven. Een greep uit de onderwerpen waarmee ik klanten kan ondersteunen:

  • Economisch presteren van het bedrijfsleven, inclusief het midden- en kleinbedrijf
  • Sectorale ontwikkelingen en perspectieven, voor alle relevante sectoren, zoals agrarisch, industrie, bouwnijverheid, transport en logistiek, vrije-tijd (horeca, toerisme en recreatie), zakelijke dienstverlening, zorg etc.
  • Vestigingsklimaat
  • Samenhang, clustervorming en functionele specialisaties, eventueel uitlopend in opschalings- en fusieonderzoek en advisering
  • Demografie, ontgroening, vergrijzing en de effecten daarvan op de regio
  • Ondernemerschap, starters
  • Duurzaamheid volgens de bewezen Triple P methodiek
  • Woningmarkt en Vastgoed
  • Detailhandelsvisies, mede gebaseerd op unieke Koopstromendata van de Rabobank